affärsområde inom GiroWind AB

GiroSoL

 

• villa paket »

 

komma vidare»

 

• kontakta oss »

 

• vindkraft »

 

 

Telefon: 0435-718 906

info@girosol.se

 

Minska  elkostnaderna

& bli din egen elproducent

 

Strålande förutsättningar  !

 

Taket på en vanlig villa tar emot cirka fem gånger mer energi än huset förbrukar under ett år. Ta tillvara på solensenergi genom två tekniska principer:

 

SOLCELLER: El-produceras med kiselceller som reagerar på solindstrålningen.

 

SOLFÅNGARE: Utnyttjar solinstrålningen för att värma vatten i ett rörsystem.

 

Sverige har strålande förutsättningar för solenergi.

Investering i solenergi är en investering för en bättre global miljö och samtidigt som framtida prisökningar på el eller varmvatten begränsas.

 

Solinstrålningen är både skattefri och gratis

 

För att skörda måste man så, - det krävs en engångs investering.

När anläggningen är på plats är den egna energin i princip gratis i 25 år.

 

GiroSoL  kan erbjuda en av marknadens bästa priser med ett åtagande hela vägen, från er ide till färdig leverans med montering.

 

Bolaget har f-skatt och installationsarbetet ger möjlighet till ROT-avdrag.

 

 

 

 

 

 

Ett villatak tar i mot ca 5 gånger mer energi än behovet.